Krizoo Online
	
	
	

	
 
Du kan også følge oss på Facebook.


Katten - din venn, men aldri din slave


Tamkatten kom til Norden for over 1000 år siden og er verdens mest populære kjæledyr. I 2004 var det registrert 683,000 katter bare i Norge. Hvert tredje hjem har katt, og i gjennomsnitt har hver husstand som har katt, to katter. Det vil si at det i Vestfold finnes ca. 76,600 husstander med katt. På Krizoo har seks av syv av de faste ansatte og ekstrahjelpene katt. 

«Hvis du har fortjent dens kjærlighet, vil en katt være din venn, men aldri din slave,»Â sa Théophile Gautier. Et sitat med mye sannhet, og for å fortjene en katts kjærlighet er det viktig å gi den mat, tid og oppmerksomhet når den selv ønsker. Vi hjelper deg med å finne den beste kosten for din katt, og de riktige produktene slik at akkurat din katt blir fornøyd. 
 
Krizoo AS Telefon: 33 33 85 57 Telefaks: 33 33 85 07 Epost: post@krizoo.no