Krizoo Online
	
	
	

	
 
Du kan også følge oss på Facebook.


Vi har også Back to Nature Akvarieguiden, BTN Tanganyika og BTN Malawi, alle på norsk.

Back To Nature Guide til L-maller - på norsk

Den nyeste boka i Back To Nature-serien tar for seg de såkalte L-mallene. Boka er skrevet av Ingo Seidel som regnes som en av de største autoritetene på dette området. I forhold til tidligere litteratur om denne populære gruppen akvariefisk, har denne boka mye nyttig informasjon om de forskjellige artenes behov til vannkjemi, fóring, temperatur og mye annet som er en forutsetning for vellykket hold av L-maller. De innledende kapitlene inneholder også mye nyttig stoff om oppdrett, sykdommer, akvarieinnredning og annet. Back to Nature-bøkene utgis på norsk av Krizoo AS. Spør din lokale forhandler eller bestill den fra oss.
artikkelbilde

 
Krizoo AS Telefon: 33 33 85 57 Telefaks: 33 33 85 07 Epost: post@krizoo.no