Krizoo Online
	
	
	

	
 
Du kan også følge oss på Facebook.


Rotter

Ting å tenke på før du skaffer deg rotter
Rotter er veldig sosiale dyr og bør alltid holdes i par eller grupper av samme kjønn. Om det er hanner eller hunder avhenger av hva du selv foretrekker. Hanner er ofte veldig rolige og bedagelige, mens hunnene er mer aktive.  Rottene skal ikke holdes sammen med andre smågnagere, da de kan finne på å skade dem. Rotter ute i naturen er veldig hardføre og tilpasningsdyktige, men etter mange års domestisering er tamme rotter langt mer følsomme for skiftende temperatur og smittsomme sykdommer og vil ikke leve i mer enn 2-3 år. Til tross for at dette ikke er spesielt lang levetid sammenlignet med andre burdyr som marsvin og kanin, er det viktig å ta det med i betraktning når du vurderer å skaffe deg rotte, da de skal leve godt mens de lever.

De er som nevnt veldig plaget med sykdommer som luftveisinfeksjoner og svulster, så vær forberedt på dyrlegebesøk og gjør deg godt kjent med de sykdommene en rotte kan få i løpet av livet, så du vet hva du skal se etter.

En helt vanlig rotte koster normalt i en dyrebutikk rundt 90-100 kr, og med bur og alt utstyr en rotte trenger, så regn med hvertfall 1500 kr for to individer med bur og utstyr.

Bur
Buret bør være så romslig som mulig, helst høyt da det er fint for rotter å ha klatremuligheter. Størrelsen avhenger også litt av hvor mye ute av buret rottene får være; jo mer tid de må tilbringe i buret, jo større bør det være. Anskaff ikke bur med større gitteravstand enn 1-1,5 cm da rottene vil ha mulighet for å klare å smyge seg ut. Ha gjenstander i buret som hus, hvor rottene kan søke ly og føle seg trygge dersom de skulle føle det ble for mye støy og bråk.

Buret bør plasseres en plass uten direkete sollys og gjevn temperatur på rundt 20-22 ⁰C uten trekk.

Fôr
Ettersom rottene er altetende, betyr det at de skal ha både plante- og animalkost. Et godt rottefôr bør inneholde 15 % proteiner. Det beste er å gi dem et godt pelletsfôr, og spe på med frisk frukt og grønnsaker, kokt ris og pasta. At rotter får riktig kost er viktig, da veldig mange av deres sykdommer bunner i feilfôring.

Renhold
Buret bør rengjøres minst en gang og ellers etter behov for å unngå lukt. Rotter kan få allergiske reaksjoner og luftveisirritasjon av enkelte typer burstrø, og derfor bør man unngå burstrø som støver mye. Man bør heller ikke bruke sagspon/flis, eller treverk av gran og furu, da disse avgir fenoler til luften som er skadelig for luftveiene til både mennesker og dyr, og tilfører kroppen toksiner som belaster leveren og kan svekke immunsystemet. Siden rotter er spesielt utsatt for luftveislidelser kan dette da være svær uheldig for dem.

Stell
Rotta gjør mesteparten av sitt daglige stell selv, men innimellom kan det være behov for å klippe klørne. Vær gjerne to om dette, slik at en kan holde rotta mens den andre klipper. Ha godt lys, så du ser den rosa delen av kloa og ikke klipper nerven. For at klørne skal slipes bedre, ha gjerne en sten eller noe lignende i buret. Noen få rotter får også skjeve tenner, og siden rottas tenner, i likhet med veldig mange andre smådyr, vokser kontinuerlig hele livet kan dette til slutt bli veldig ubehagelig og tanna må derfor klippes hos en veterinær. Ha ting i buret som grener, gnagesten og lignende for at tennene slipes på en naturlig måte.   

Forøvrig, ta umiddelbar kontakt med veterinær dersom din(e) rotte(r) har tegn på smerte eller sykdom. Husk smådyr har et veldig kort sykdomsforløp og det er kort vei fra en frisk rotte til en som er syk eller død.

Lykke til!

 
Krizoo AS Telefon: 33 33 85 57 Telefaks: 33 33 85 07 Epost: post@krizoo.no