Krizoo Online
	
	
	

	
 
Du kan også følge oss på Facebook.


Ønsker du å kunne slippe løs hunden når det er båndtvang?


På Krizoo Dagen i 2010 kunne vi med stolthet presentere Vestfolds eneste friområde for hund. Det er et stort inngjerdet område på vestsiden av Krizoos butikklokaler i Stokke som er til fri bruk for alle hundeeiere. Området brukes av Lydig.no til kurs (se dressurkurs for mer informasjon) mandag-torsdag fra 18:00 - 21:00 og er da stengt for alle andre.

Vi har noen få, enkle trivselsregler som må følges:

- Bånd ikke tillatt inne i gården
- All ferdsel skjer på eget ansvar
- Rydd opp etter deg og hunden din

Følges ikke disse reglene (spesielt sistnevnte) vil man stå i fare for å bli utestengt for bruk av friområdet, eventuelt vil området bli låst på uvisst tid. 

Velkommen!
 
Krizoo AS Telefon: 33 33 85 57 Telefaks: 33 33 85 07 Epost: post@krizoo.no