Krizoo Online
	
	
	

	
 
Du kan også følge oss på Facebook.


Reptilforbudet i Norge og mulig oppheving


Reptilforbudet ble innført i Norge i 1976 og har siden stått støtt. I lengre tid har mattilsynet jobbet med en utvikling og er positive til å endre forbudet slik at enkelte arter igjen kan bli lovlig å holde privat. NHF har utviklet en liste for mattilsynet over arter som egner seg best til hjemmehold. 
 
Krizoo AS Telefon: 33 33 85 57 Telefaks: 33 33 85 07 Epost: post@krizoo.no